Malom MoziMalom MoziMalom Mozi Webshop

10-OS MALOM MOZI KÁRTYA M?KÖDÉSI FELTÉTELEK

10%-OS MALOM MOZI KÁRTYA MÛKÖDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Malom Mozi Kártya Működési Feltételek 2011. december 21. napján lépnek hatályba és meghatározzák a Malom Mozi Kártyára (továbbiakban MMK kártya) jogosultság, valamint a MMK kártya használatának részletes szabályait. A MMK kártya megvásárlása egyben a jelen szabályzat elfogadását is jelenti. Az itt foglalt szabályok vonatkoznak valamennyi Malom Mozi Kártya birtokosra.

Általános feltételek:

A Malom Mozi Kártya csak a kecskeméti Malom Moziban használható fel, a kártyán feltüntetett kedvezmény igénybevételére jogosítja, annak tulajdonosát.

MMK kártyabirtokos lehet bármely természetes személy, aki a Malom Mozit látogatja, és a MMK kártyát - a szabályzatban leírt módon – megvásárolja. A kártya a vásárlás napjától számítva egy évig. Az egy kártyával igénybe vehető 10%-os kedvezmény egy előadáson belül maximum öt jegy megvásárlására jogosít.

Egy személy csak egy MMK kártyával rendelkezhet.

A MMK kártya a Kibocsátó ( Malom Mozi Kft; 6000 Kecskemét, Korona u. 2.) tulajdonát képezi. A MMK kártyát kizárólag az használhatja, akinek a fényképe a kártyára kerül,a Kártya át nem ruházható, óvadékként vagy zálogként nem köthető le.

A MMK kártya nem fizetőeszköz, pénzre nem váltható. A MMK kártya használatával a Kibocsátó által nyújtott kedvezményeket lehet igénybe venni.

MMK kártya kiváltása:

A Malom Mozi Kártya Kedvezmény Programba való belépés feltétele a kártyaigénylő lap hiánytalan és hibátlan kitöltése, és annak leadása Malom Moziban.

Az MMK birtokos kötelezően elfogadja és betartja a működési feltételekben leírtakat.

A piros színű MMK kártya a tulajdonosának 10 % kedvezményt biztosít a mozijegy megvásárlásakor.

Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó az MMK kártyabirtokoshoz szóló üzeneteket (MMK hírlevelet, mozi-információkat, közvetlen üzletszerző leveleket) juttasson el a Kártyabirtokosnak, az általa megadott helyes elérhetőségi vonalon (SMS, e-mail). A Kártya elfogadásával valamennyi MMK Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Jelentkezési Lapon megadott személyes adatait a Kibocsátó tárolja.

Személyes adatok védelme:

Kibocsátó biztosítja az MMK kártyabirtokos jogát a személyes adatainak védelméhez.

Kibocsátó tájékoztatja a leendő kártyabirtokost, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni.

Kibocsátó biztosítja Kártyabirtokosnak azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadja, és erre irányuló kérelmét SMS-ben, e-mailben, vagy egyéb írásos módon a Kibocsátóval közölje.

Kibocsátó a Kártyabirtokos név- és lakcímadatait harmadik személynek vagy szervezetnek csak az érintett Kártyabirtokos írásbeli hozzájárulásával továbbítja.

Kibocsátó nyilvántartást (tilalmi listát) vezet azoknak a Kártyabirtokosoknak a név- és lakcímadatairól, akik megtagadták az együttműködést, illetőleg kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz nem járultak hozzá.

Az MMK kártya használata:

Az MMK Kártyát csak a tulajdonosa használhatja! A Kártyával való visszaélések megelőzése érdekében a Malom Mozi pénztárosai csak a MMK kártyán szereplő személynek adhatnak ki kedvezményes jegyet.

Az MMK kártyát minden esetben a vásárlás előtt fel kell mutatni és a pénztárosnak oda kell adni.

Egy MMK kártyával egy előadásra maximum 5 db jegy vásárolható.

A Kibocsátó esetenként további kedvezményeket is nyújthat a kártyabirtokosoknak.Különleges esetek:

A Kibocsátó leolvashatatlanná vált Kártya (hibás Kártya) elfogadását visszautasítja. A meghibásodott Kártya javítása ill. cseréje, illetve az elvesztett, ellopott Kártya pótlása a mindenkori Kártya eladási díjat vonja maga után.

A talált Kártyákat kérjük a Malom Mozi Kft.. székhelyére (6000 Kecskemét, Korona u.2.) visszaküldeni. Amennyiben talált kártya érkezik, a Kibocsátó megvizsgálja annak használhatóságát. Amennyiben a kártya hibátlan, a Kibocsátó elküldi azt a kártyatulajdonos címére. A Kibocsátó a Kártya elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő esetleges kárért nem vállal felelősséget.

A Kibocsátó érvénytelenítheti a Kártyát, ha azt állapítja meg, hogy nem a tulajdonosa próbálja használni azt. A Kártyára. Szabálytalanság gyanújának felmerülésekor a Kibocsátó munkatársai a Kártya bekérésével a Kártya és a résztvevő személyazonosságának ellenőrzésével az adatok helyességét felülvizsgálhatják és a kártyabirtokos közreműködését kérhetik. A Kibocsátó fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabálytalanul felhasznált kártyát bevonja.

A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a Működési Feltételeket egyoldalúan módosíthatja olyan módon, hogy az ne jelentsen különleges hátrányt a kártyabirtokosok terhére.

Az MMK működésének és használatának során keletkezett vitás esetben első helyen a mozi vezetője dönt, amennyiben ezt a felhasználó a maga részéről sérelmesnek tartja és nem fogadja el, az Malom Mozi Kft. ügyvezető igazgatója hozza meg a végső döntést.

Hozzászólások (0)

Új hozzászóláshoz jelentkezzen be vagy regisztráljon!